Algemeen

Onderlinge Uitvaartvereniging Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl e.o. U.A. is opgericht op 16 februari 1940 en telt momenteel circa 12.000 leden.

Privacybeleid

De leden van de vereniging, de volwassenen, betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Wij werken samen met een professionele, gecertificeerde uitvaartonderneming. Deze uitvaartonderneming heeft uitvaartleiders in dienst die van overlijden tot begrafenis of crematie de nabestaanden terzijde staan en antwoord hebben op bijna alle vragen die mensen in zo'n situatie hebben. Bij overlijden van een lid wordt de begrafenis of crematie voor en met de nabestaanden geregeld.
Voor informatie over de verzekerde pakketten verwijzen wij u naar de rubriek 'dienstenpakketten'.

Wij hopen dat deze website u voldoende informatie biedt. Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met onze administratie. 
Indien u op kantoor wenst langs te komen, verzoeken wij u om een afspraak te maken i.v.m. beschikbaarheid.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met Uitvaartverzorging Eefting (telnr. 0597-412628).


********************************************************************************************
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de Onderlinge Uitvaartvereniging ALGEMEEN BELANG WINSCHOTEN-DELFZIJL e.o. U.A.

Op dinsdag 22 september 2020 om 19.30 uur in het Uitvaartcentrum Oost Groningen, Acacialaan 61 te Winschoten.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter;
2. Vaststellen van de agenda;
3. Behandeling ingekomen stukken;
4. Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering 28 mei 2019;
5. Goedkeuring jaarverslag 2019;
6. Voorstel bestuursvergoeding 2020;
7. Begroting 2020;
8. Voorstel contributie 2021 en voorstel mandatering;
9. Bestuursverkiezing: 
- Aftredend en herkiesbaar: de heer J. van Dijk;
- Aftredend en herkiesbaar: de heer J.K. Landman.
(Tegen)kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris:
Dhr. Elzo Derk Hidding, Akeleistraat 15, 9945 VD Wagenborgen, tel. 0596-542695. E-mail: elzoderkhidding@live.nl
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De algemene ledenvergadering is na aanmelding toegankelijk voor leden van de Vereniging.
De covid-19 regels schrijven voor dat u zich dient aan te melden voor deelname aan de vergadering, dat kan telefonisch of per mail (info@abwd.nl). 
U kunt zich t/m 17 september 2020 aanmelden. Geen aanmelding is geen toegang tot de vergadering.
Het jaarverslag ligt vanaf maandag 7 september a.s. ter inzage op het kantooradres Zeefbaan 16 te Winschoten.
Voor inzage van de stukken moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0597-412577.

********************************************************************************************