Uitvaartcentrum Oost-Groningen

Uitvaartcentrum Oost-Groningen in Winschoten wordt verbouwd. Er is al een start gemaakt met de verbouwing aan de familieaula, die op 7 oktober moet zijn afgerond. Ook wordt de koffiekamer onder handen genomen en krijgt het audio-visueel systeem in de grote aula een upgrade.

De sloop- en bouwwerkzaamheden van de koffiekamer beginnen op 23 september. De koffiekamer wordt uitgebouwd met een serre en krijgt een stijlvolle nieuwe inrichting en uitgebreide keuken. Ook de grote aula wordt aangepakt. De verbouwing van de aula en de koffiekamer is begin volgend jaar gereed.

Van 23 september tot 6 oktober kunnen er geen plechtigheden worden gehouden in het uitvaartcentrum. Vanaf 7 oktober is de familieaula weer geopend en kunnen plechtigheden tot 30 personen plaatsvinden. Voor het houden van plechtigheden met meer dan 30 personen kan worden uitgeweken naar diverse alternatieve locaties in de regio. De uitvaartverzorger kan hierin adviseren.

De grote aula en koffiekamer zijn begin 2020 weer geopend. Het crematorium blijft wel gewoon in gebruik. Daarnaast blijft het mogelijk om gedurende de gehele verbouwing de opbaring bij Uitvaartcentrum Oost-Groningen te doen.

Bron: Dagblad van het Noorden, 6 september 2019


Inmiddels is de familieaula geopend en kan men weer in kleine, besloten kring afscheid nemen van dierbaren.
Om overlast te voorkomen wordt hiermee tijdens de verbouwing van het overige deel van het uitvaartcentrum zoveel mogelijk rekening gehouden
Er wordt hard gewerkt, zodat het uitvaartcentrum begin 2020 weer volledig in gebruik kan worden genomen.

Hieronder ziet u een impressie van de familie-aula en de verbouw van de koffiekamer.

       

Door het verbouwen en herinrichten van het uitvaartcentrum krijgt het pand een meer eigentijdse uitstraling.

 Besluiten Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die op 28 mei 2019 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen:
1. Goedkeuring jaarverslag 2018;
2. Vaststelling bestuursvergoeding 2019;
3. Vaststelling begroting 2019
4. Vaststelling contributie 2020;
5. Bestuursverkiezing:
- de heer F.J. Sebens is gekozen als opvolger van de heer B. Bruggers, 
de heer H. Hoendervanger is herkozen.