Besluiten Algemene Ledenvergadering
Op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die op 29 mei 2018 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen:
1. Goedkeuring jaarverslag 2017;
2. Vaststelling bestuursvergoeding 2018;
3. Vaststelling begroting 2018
4. Vaststelling contributie 2019;
5. Bestuursverkiezing:
- de heer E.D. Hidding is gekozen als opvolger van de heer B.K. Kerbof, 
mevrouw E.J. Jalink-Kobes is herkozen.


Besluiten Algemene Ledenvergadering
Op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die op 30 mei 2017 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen:
1. Goedkeuring jaarverslag 2016;
2. Vaststelling bestuursvergoeding 2017;
3. Vaststelling contributie 2018;
4. Bestuursverkiezing:
- de heer P. Loppersum is door de ALV herbenoemd als penningmeester.