Dienstenpakketten

De vereniging biedt haar leden naar hun keuze, bij aanvang van de verzekering, twee dienstenpakketten aan:

- ABW-dienstenpakket begrafenis/crematie

- OWM-dienstenpakket begrafenis/crematie


ABW-dienstenpakket:

De vereniging biedt haar leden naar hun keuze de volgende overeenkomsten aan, die welke zonder verdere bijbetaling, behoudens weekend-/feestdagen-/avond-/nacht-/wachttoeslagen van de uitvaartonderneming, ter zake van een begrafenis/crematie recht geven op de volgende diensten van de vereniging:

BEGRAFENIS

 1. De algehele verzorging van de begrafenis door een uitvaartonderneming, waaronder: laatste verzorging en kisten van overledene door personeel van de uitvaartonderneming;
  beschikbaarstelling van 4 rouwdienaren door de uitvaartonderneming;
  regeling van de begrafenis;
  verzorgen doktersformaliteiten;
  aangifte van overlijden bij de gemeente;
  aanvragen verlof tot begraven;
  reservering van de begraafplaats;
  (bege)leiding van de begrafenis;
 2. Eikenhouten kist volgens door bestuur van de vereniging met uitvaartonderneming overeengekomen model;
 3. Vervoer van de overledene door middel van een rouwauto van de plaats van overlijden naar de plaats van opbaren binnen Nederland;
 4. Vervoer van de overledene door middel van een rouwauto van de plaats van opbaren naar de dichtstbijzijnde begraafplaats;
 5. Sierdeken voor het dekken van de kist;
 6. Condoleanceregister;
 7. 75 stuks standaard (gehamerd grijs) rouwbrieven inclusief porti en verzendset;
 8. Akte van overlijden;
 9. Gids na overlijden;
 10. Opbaring gedurende 5 dagen in het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V.;
 11. Indien opbaring elders, de kosten hiervan tot maximaal 50% van het geldende ongekorte basistarief voor de opbaring voor maximaal 5 dagen in het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V.;
 12. Gebruik van het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V. (exclusief consumpties koffiekamer) op basis van het basistarief zonder toeslagen en aanvullende kosten op/van de in gebruik zijnde ruimtes;
 13. Het graf aansluitend aan de begrafenis gedurende zes weken voorzien van een naambordje, indien ter plaatse gebruikelijk;
 14. Een volgwagen van de plaats waar de uitvaartdienst plaatsvindt naar de dichtsbijzijnde begraafplaats.
CREMATIE

 1. De algehele verzorging van de crematie door een uitvaartonderneming, waaronder:
  laatste verzorging en kisten van overledene door personeel van de uitvaartonderneming;
  regeling van de crematie;
  verzorgen doktersformaliteiten; aangifte van overlijden bij de gemeente;
  reservering van het crematorium;
  (bege)leiding van de crematie;
 2. Crematiekist volgens door bestuur van de vereniging met uitvaartonderneming overeengekomen model;
 3. Vervoer van de overledene door middel van een rouwauto van de plaats van overlijden naar de plaats van opbaren binnen Nederland;
 4. Vervoer van de overledene door middel van een rouwauto van de plaats van opbaren naar het dichtstbijzijnde crematorium;
 5. Sierdeken voor het dekken van de kist;
 6. Condoleanceregister;
 7. 75 stuks standaard (gehamerd grijs) rouwbrieven inclusief porti en verzendset;
 8. Akte van overlijden;
 9. Gids na overlijden;
 10. Opbaring gedurende 5 dagen in het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V.;
 11. Indien opbaring elders, de kosten hiervan tot maximaal 50% van het geldende ongekorte basistarief voor de opbaring voor maximaal 5 dagen in het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V.;
 12. Kosten van verassing maximaal op basis van tariefklasse 1 van het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V. inclusief milieu/NER-toeslag en basistarief behandelingskosten asbestemming;
 13. Gebruik van het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V. (exclusief consumpties koffiekamer) behorende bij tariefklasse 1 van het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V.


OWM-dienstenpakket (BEGRAFENIS/CREMATIE):

Het verzekeringspakket geeft recht op de volgende diensten bij de uitvaart of crematie:


 1. De diensten van de uitvaartleider (uitsluitend door personeel van de gecontracteerde uitvaartonderneming):
  - Het afleggen van de overledene;
  - Het verzorgen van een bewijs van overlijden en overige formaliteiten;
  - Het bespreken van een graf of het crematorium;
  - Het regelen van het vervoer van de overledene en de nabestaanden op de dag van de uitvaart;
  - Hulp bij het opstellen van de rouwbrief en het regelen van het drukwerk. 
 2. De diensten van vier dragers bij een begrafenis of indien gewenst twee dragers bij een crematie. 
 3. Vervoer van de overledene door middel van een rouwauto van de plaats van opbaring naar de dichtstbijzijnde begraafplaats of crematorium.
 4. Een volgwagen van de plaats waar de uitvaartdienst plaatsvindt naar de dichtstbijzijnde begraafplaats of crematorium.
 5. Het drukken van vijftig standaard rouwbrieven en bijpassende enveloppen.